Common rail nozzle coupling parts, common rail valve assembly, common rail electromagnet, etc...

Vstrekovacia dýza Common Rail a prívodný ventil

Časti spojky trysky Common Rail, zostava ventilu Common Rail, elektromagnet Common Rail atď ...
At present, the main products include single cylinder engine (air cooling and water cooling) common rail system products...

Common Rail
Injektor

V súčasnosti medzi hlavné produkty patria jednovalcové motory (vzduchové a vodné chladenie) produkty systému common rail ...

NAŠE NAJNOVŠIE PRODUKTY

SHANDONG XINYA

O NÁS

Shanghai Boom International Trade Co, Ltd je profesionálna spoločnosť zahraničného obchodu, ktorá sa zaviaže k dovozu a vývozu s bohatými finančnými prostriedkami a reputáciou. Úspešne sme operovali na trhu v Thajsku a zaviazali sme sa rozvíjať medzinárodný trh. Spravuje predovšetkým exportné podnikanie na úrovni laserov a brúsnych kotúčov.

PREDPLATNÉ